• Zielona Pracownia

  48 000 zł dotacji
  Projekt ogłaszany co roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach jako dofinansowanie najlepszych pomysłów na pracownię przyrodniczą dla szkół średnich i podstawowych w regionie. sprawdź szczegóły.

 • aktywna tablica 2020r
 • Laboratoria szkolne
 • baner stolowki
 • Eik Baner
 • Mikroskopy
 • Baner 4

 

Zawartość programu Wirtualne laboratoria przyrodnicze Fizyka

25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.:

 • filmy,
 • animacje,
 • wirtualne wycieczki,
 • zdjęcia makro i mikroskopowe,
 • symulacje,
 • modele 3D,
 • projektowanie doświadczeń,
 • dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 • licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów.
 

Dlaczego warto wybrać WLP?

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze stanowią doskonałą pomoc i zabezpieczenie na wypadek zamknięcia szkół – nauczyciel może nie tylko współdzielić ekran i realizować wirtualne eksperymenty z uczniami, wpływając na ich zainteresowanie, lecz także wysyłać im zadania przy pomocy platformy Dzwonek.pl. 

Dlaczego WLP są gwarancją skutecznych i atrakcyjnych lekcji?

Programy z serii WLP są nieocenioną pomocą dla nauczyciela przy omawianiu nawet najtrudniejszych zagadnień z podstawy programowej. Materiały zostały dobrane tak, aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno nauczycieli, jak i współczesnych uczniów.

Najważniejsze zalety programów Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze:

 • są oparte o pracę metodą naukową,
 • wspomagają samodzielne myślenie uczniów oraz ich aktywizację przez pracę grupową,
 • nauka poprzez wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń,
 • materiały zapoznają uczniów ze sprzętem laboratoryjnym,
 • łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami i symulacjami,
 • satysfakcja ucznia po samodzielnej lekcji doświadczalnej.
 

Jak pracować z WLP?

Nauczyciel może prezentować i omawiać materiały na tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym czy monitorze i na bieżąco omawiać je z uczniami. Młodzież może jednocześnie pracować na kartach pracy (notując wnioski z doświadczeń) lub rozwiązywać testy związane z tematem, przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy Dzwonek.pl. Dzięki temu nauczyciel otrzyma automatyczny raport dotyczący wyników całej klasy, jak i szczegółowe podsumowanie postępów każdego z uczniów indywidualnie. Materiały rozwijają kompetencje twórcze (np. projektowanie doświadczeń) i wpływają na rozwój kreatywności – tylko od nauczyciela zależy, jaki model pracy z WLP wybierze.

 
Lista zagadnień
Opracowanych w WLP Fizyka:
 1. Druga zasada dynamiki
 2. Ruch po okręgu
 3. Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia statycznego
 4. Siła wyporu
 5. Moment siły
 6. Charakterystyka ciał niebieskich Układu Słonecznego
 7. Własności wahadła matematycznego. Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego
 8. Praca, moc, energia
 9. Wyznaczanie ciepła właściwego ciała stałego
 10. Temperatura podczas przemian fazowych
 11. Silniki cieplne
 12. Kondensator
 
 1. Pierwsze prawo Kirchhoffa
 2. Od czego zależy opór elektryczny przewodnika
 3. Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki.
 4. Wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego
 5. Dioda w obwodzie elektrycznym
 6. Domowa sieć elektryczna
 7. Ruch ładunku w polu magnetycznym
 8. Pole magnetyczne wytwarzane przez poruszające się ładunki
 9. Transformator
 10. Wyznaczanie współczynnika załamania światła
 11. Siatka dyfrakcyjna
 12. Polaryzacja światła
 13. Rozpad izotopu promieniotwórczego

 

   

 

Free Joomla! templates by Engine Templates