ZESTAW INTERAKTYWNY
PERCEPCJA WZROKOWO SŁUCHOWA

Zestaw łącznie zawiera:

Nazwa urządzenia opis ilość
Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe zasoby:
- program do zdalnego prowadzenie lekcji,
- pakiet zasobów: logorymy, logorytmy, ortorymy, itp.
- 0% VAT dla edukacji.
Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych I i indywidualnych bez potrzeby posiadania komputera.
W pełni samodzielnie może realizować wiele zadań np.
- indywidualna praca z uczniem
na zajęciach rewalidacyjnych,
- zdalna terapia i zajęcia lekcyjne we współpracy z Videoscopem Live,
- prowadzenia klasycznych zajęć lekcyjnych jako tablica do nanoszenia notatek,
1 szt.
Videoscop Live
Urządzenie służące do przesyłania obrazu i dźwięku, wykorzystywane między innymi do
- nagrywania dźwięku przy zajęciach indywidualnych z logopedii bezpośrednio z monitora,
- transmisji obrazu i dźwięku w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych,
- prezentacji czynności manualnych lub doświadczeń w czasie rzeczywistym na obraz monitora,
1 szt.
Pakiet PERCEPCJA WZROKOWO SŁUCHOWA w tym:
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.

- mTalent 1 część materiał tematyczny (ilustracje)
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.
1 szt.
- mTalent 2 część materiał autematyczny (symbole i figury)
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.
1 szt.
- mTalent 3 część materiał językowy (litery i cyfry)
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń 1 szt.

UWAGA
Przy zakupie każdego kompletu zapewniamy darmowy zestaw narzędzi i pomocy

  • Darmowy montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
  • Darmowe okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu.
  • Darmowe szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.
  • Darmowe szkolenie z zakresu obsługi dołączonych programów i pakietów.

 

 

Dla kogo ?

Dla terapeutów, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w
zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej dziecka w wieku 4+ (w normie intelektualnej, np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji ) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Na ekranie dużego monitora interaktywnego (monitor w zestawie) można przeprowadzać ćwiczenia z użycie interaktywnego dotyku. Dołączony videoscop pomoże w transmisji na żywo
online obrazu z kamery, dźwięku z kamery oraz udostępniania ekranu.
Zestaw współpracuje z aplikacjami ZOOM, Microsoft Teams.


Zawartość:
- Monitor interaktywny 65'
- Videoscop Live
- PAKIET DYSORTOGRAFIA mTalent w tym:

Zawartość części pakietu (programu mTalent Percepcja wzrokowa) została podzielona na trzy części:
1.pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje),
2.druga atematyczny (symbole i figury),
3.trzecia – materiał językowy (litery i cyfry), najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków.
Nie trzeba więc przerabiać całości materiału, a wybrać interesujące grupy zadań.

W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń multimedialnych z podobnych obszarów:
1. Stałość spostrzegania
2. Spostrzeganie figury i tła
3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Pamięć wzrokowa
7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych
działach, np. uwaga i koncentracja).
Przetestuj DEMO.

W drugiej części pakietu (programie mTalent Percepcja słuchowa) wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych:
1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
2. Zabawy dźwiękami
3. Cechy dźwięku
4. Sekwencje i rytmy
5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone
6. Analiza słuchowa
7. Synteza słuchowa
8. Słuch fonemowy
9. Rymy
10. Zagadki
11. Koordynacja słuchowo- wzrokowo-ruchowa

Przetestuj DEMO.

UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.

10 937,50 zł
brutto

Otrzymałeś dofinansowanie ?

     Sprawdź co dalej

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates