ZESTAW INTERAKTYWNY
Rewalidacja mTalent - PROFIT

Zestaw łącznie zawiera:

Nazwa urządzenia opis ilość
Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe zasoby:
- program do zdalnego prowadzenie lekcji,
- pakiet zasobów: logorymy, logorytmy, ortorymy, itp.
- 0% VAT dla edukacji.
Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych I i indywidualnych bez potrzeby posiadania komputera.
W pełni samodzielnie może realizować wiele zadań np.
- indywidualna praca z uczniem
na zajęciach rewalidacyjnych,
- zdalna terapia i zajęcia lekcyjne we współpracy z Videoscopem Live,
- prowadzenia klasycznych zajęć lekcyjnych jako tablica do nanoszenia notatek,
4 szt.
Videoscop Live
Urządzenie służące do przesyłania obrazu i dźwięku, wykorzystywane między innymi do
- nagrywania dźwięku przy zajęciach indywidualnych z logopedii bezpośrednio z monitora,
- transmisji obrazu i dźwięku w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych,
- prezentacji czynności manualnych lub doświadczeń w czasie rzeczywistym na obraz monitora,
2 szt.
Fun Table - Logopedia
Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami prawidłowej wymowy, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
 
Fun Table - Komunikacja i Autyzm Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami pamięciowymi skupiającymi uwagę na prawidłowej komunikacji, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
 
Fun Table - Alternatywna komunikacja Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami skupionymi na wyrażaniu emocji poprzez alternatywną komunikację, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
 
Fun Table - Koncentracja i uwaga Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
 
Pakiet mTalent PROFIT w tym:
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.

- mTalent AUTYZM
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.
1 szt.
- mTalent zajęcia LOGOPEDYCZNE
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń 1 szt.
- mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń 1 szt.
- mTalent MATEMATYKA DYSKALKULIA gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń 1 szt.
akcesoria dodatkowe Niezbędne akcesoria wymagane do połączenia elementów zestawu. 1 szt.
Montaż z okablowaniem Montaż naścienny w wyznaczonym miejscu i terminie. 1 szt.
Szkolenie dla nauczycieli Podstawowe szkolenie online lub offline w wyznaczonym miejscu i terminie. 1 szt.

UWAGA
Przy zakupie tego kompletu zapewniamy dodatkowy zestaw narzędzi i pomocy

  • Montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
  • Okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu.
  • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.
  • Szkolenie z zakresu obsługi dołączonych programów i pakietów.
    Sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleniową.

 

 

Dla kogo ?

Dla terapeutów, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności dzieci w
zakresach:
- umiejętności z obszarze mowy czynnej, ze szczególnym uwzględnieniem nazywania, udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia dłuższych wypowiedzi, w tym opisywania i opowiadania.
- sprawności językowej i komunikacyjnej, w tym np. wypowiadanie głosek tylnojęzykowych, przednio językowo-zębowych, problemy z dźwiękami syczącymi, szumiącymi itp.
- percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
- sprawności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej dziecka w wieku 4+ (w normie intelektualnej, np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji ) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Na ekranie dużego monitora interaktywnego (monitory w zestawie) można przeprowadzać ćwiczenia z użyciem interaktywnego dotyku. Dołączony videoscop pomoże w transmisji na żywo online obrazu z kamery, dźwięku z kamery oraz udostępniania ekranu.
Zestaw współpracuje z aplikacjami ZOOM, Microsoft Teams.
Wszystkie dołączone pakiety mTalent są obsługiwane przez monitor z komputerem z tego zestawu w wersji on-line.
Do funkcjonowania całego zestawu nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy, jednak na życzenie klienta przeprowadzimy połączenie i konfigurację z komputerem PC, laptopem klienta.


Zawartość:
- Monitor interaktywny 65'
- Videoscop Live
- Fun Table - Logopedia,
- Fun Table - Komunikacja i Autyzm,
- Fun Table - Alternatywna Komunikacja,
- Fun Table - Koncentracja i Uwaga,
- PAKIET mTalent PROFIT:

Pakiet programów mTalent dołączony do tego zestawu zawiera:
- mTalent AUTYZM Pakiet mowa w kontekście społecznym cz1 i cz2
- mTalent zajęcia LOGOPEDYCZNE Pakiet Ekspert
- mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA Pakiet Ekspert
- mTalent PERCEPCJA Matematyka Dyskalkulia
- kilkadziesiąt dodatkowych pomocy i materiałów dydaktycznych.

UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.


43 750,00 zł
brutto

Otrzymałeś dofinansowanie ?

     pobierz wniosek

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates