KOMPLETNY ZESTAW interaktywny
Corinth Chemia (COR-CH).

Zestaw łącznie zawiera:

Nazwa urządzenia opis ilość

Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe aplikacje:
- interaktywny układ słoneczny,
- interaktywna budowa człowieka,
- pakiet ponad 11 tyś map geograficznych,

Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych bez potrzeby posiadania dodatkowego komputera.
1 szt.

Videoscop Live RazerNeck

Hybrydowe urządzenie specjalnie skonstruowane na potrzeby pracowni szkolnych.

Długie giętkie ramię urządzenia z osadzoną kamerą HD pozwala na prezentację na żywo prowadzonego ćwiczenia na ekran Monitora wraz z możliwością zapisywania obrazu i opisywania odręcznymi własnymi notatkami.
umożliwia korzystanie z funkcji Alternatywnej rzeczywistości na ekranie monitora zarówno w trybie Android jak również Windows.
1 szt.

Komputer OPS wbudowany w Monitor interaktywny z procesorem i5 oraz z zainstalowanym systemem Windows.

Specjalny wbudowany w monitor komputer, który w połączeniu z monitorem tworzy swoisty komputer typu all-in-one oparty o system Windows i Android. 1 szt.
Program interaktywny Corinth "Chemia"
Program komputerowy instalowany na OPS monitora z możliwością przeglądania, obiektów 3D, animacji 3D oraz w połączeniu dołączonego do zestawu Videoscopu Live, użytkowania funkcji alternatywnej rzeczywistości . 1 szt.

UWAGA
Powyższy zestaw został zaprojektowany jako kompletne niezależne rozwiązanie, które nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do pełnego funkcjonowania. Licencja dotycząca oprogramowania Corinth jest bezterminowa i obejmuje bibliotekę modeli 3D instalowaną na OPS monitora.

W ramach realizacji zapewniamy:

 • Darmowy montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
 • Darmowe okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu.
 • Darmowe szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.

 

 

ZESTAW interaktywny
Corinth Chemia (COR-CH)


Prezentujemy specjalny zestaw który pozwoli nauczycielowi chemii i nie tylko
prowadzić ciekawe lekcje z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli wyświetlanych na ekranie dużego monitora interaktywnego.
Z takim zestawem możesz między innymi:
- przeglądać bibliotekę modeli 3D prezentując ją na dużym ekranie,
- poprzez dotyk obracać, powiększać i wpływać na widok danego modelu,
- przeglądać animacje 3D z lektorem w języku Polskim,
- Udostępniać poszczególne schematy czy obiekty 3D uczniom na ich urządzenia mobilne z zachowaniem interaktywności, *
- Prezentować poszczególne modele 3D z wykorzystaniem Videoscopu w trybie alternatywnej rzeczywistości.*

 

W zestawie otrzymasz:

 • Zestaw komputerowy all-in-one w skład którego wchodzi:
  - Monitor interaktywny 65',
  - komputer OPS z procesorem i5 i z zainstalowanym systemem Windows 10,
 • Videoscop Live - urządzenie do wykorzystania funkcji alternatywnej rzeczywistości oraz prowadzenia zajęć hybrydowych,
 • Oprogramowanie Corinth z biblioteką modeli 3D,
 • * 1 roczną licencję na dodatkowy pakiet udostępniania uczniom modeli 3D oraz do uzyskiwania funkcji alternatywnej rzeczywistości.
 • Szereg dodatkowych programów tematycznych instalowanych na monitorze interaktywnym.

Czym jest Corinth:

 

To największa biblioteka modeli 3D dla edukacji.
Wizualne biblioteki modeli 3D zawierają wszystkie treści z programu nauczania szkoły podstawowej i średniej. Stworzone i zweryfikowane we współpracy z uznanymi w świecie uczelniami.
Zestaw, który przygotowaliśmy pozwala w pełni wykorzystać potencjał oprogramowania Corinth, za pomocą dołączonych urządzeń i jest w pełni samowystarczalny.
Możesz korzystać za zasobów bezpośrednio lub zapożyczać grafiki i wizualizacje 3D do innych zastosowań.

17 500,00 zł
brutto

Chcesz otrzymać dofinansowanie ?

 Pakiet Chemia zawiera następujące biblioteki 3D:

1,3-butadien, 2-deoksy-D-ryboza, aceton, acetylen, adenina, alanina, aldehyd octowy, alkohol etylowy, alkohol metylowy, aluminium, amoniak, amoniak (azany), anilina, arsen, autoprotoliza wody, azot i molekuła azotu, azotan potasu, azotan sodu, baza DNA Komplementarność C≡G w DNA, benzaldehyd, benzen, benzopiren, bezwodnik octowy, biegunowość cząsteczek wody, brom i cząsteczka bromu, bromek tert-butylowy, butan, chlor i molekula chloru, chloran potasu, chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek winylu, chlorowodór, chrom, cykloheksan - krzesło, cykloheksan - łódka, cynk, cytozyna, cząsteczki cieczy, cząsteczki siarki i siarki S₂ i S₈, cząsteczki substancji gazowych, cząsteczki substancji stałych, dekompozycja substancji, D-fruktoza, D-glukoza, diament, diastereoizomery, diboran, disfosforan adenozyny (ADP), DNA, D-ryboza, dwutlenek azotu - dimer, dwutlenek azotu – monomer, dwutlenek krzemu, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, elektroujemność, enancjomery, etan, eter, etylen, fenol, fluor i molekuł fluoru, fluorek wapnia, fluoryt, formaldehyd, fosfor i jego modyfikowanie, fosforowodór, fuleren, german, gęstość, glicerol, glicyna, glikol etylenowy, glutaminian sodu, grafit, guanina, halit, heksaborek wapnia, hel i atomy helu, hybrydyzacja orbitalna - sp, hybrydyzacja orbitalna - sp[sup]2[/sup], hybrydyzacja orbitalna - sp[sup]3[/sup], hydrazyna, izometria trans-cis, izopropen, izotopy wodoru, jod i molekuł jodu, jodobenzen, kalcyt, kobalt, komparatywność bazy DNA A = T w DNA, komplementarność z bazą RNA A = U w RNA, komplementarność zasad RNA C≡G w RNA, krzemowodór, kwantowy model mechaniczny wodoru Atom, kwarc, kwas acetylosalicylowy, kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borowy, kwas chlorowy, kwas cytrynowy, kwas fluorowodorowy (fluorowodór), kwas fosforowy, kwas masłowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas nadchlorowy, kwas nadtlenosiarkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas peroksymonosiarkowy, kwas siarkowy, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, łączenie substancji, laktoza, lit, lód, magnetyt, magnez, maltoza, mechaniką kwantową atomu helu, metan, mezoformy, miedż, mocznik, , model atomu helu według Bohra, model atomu tlenu według Bohra, model atomu wodoru według Bohra, nadchloran potasu, nadmanganian potasu, NADP⁺, NADPH, nadtlenek wodoru, naftalen, naprzeciwległa i naprzemianległa konformacja etanu, nikiel, nitrobenzen, nukleozydy i nukleotydy, obrót elektronu wokół jądra wodoru, oksydacyjne właściwości azotanów, oksydacyjne właściwości chloranów, oksydacyjne właściwości nadtlenku wodoru, ołów, ozon, pentatlenek fosforu, pierwsza energia jonizacji, pirymidyna, piryt, platyna, płonięcie amoniaku, Płonięcie gazu ziemnego, płonięcie siarku, potas, powinowactwo elektronowe, powłoka wilgoci wokół anionu chlorkowego, powłoka wilgoci wokół kationu amonowego, powłoka wilgoci wokół kationu sodu, powstanie wiązań kowalencyjnych CO2 molekulu, powstawania wiązań wodorowych z cząsteczek wody, powstawania wiązanie kowalencyjne w cząsteczce azotu, powstawania wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru, powstawania wiązanie kowalencyjne w cząsteczkę chlorowodoru, proch, promień kowalencyjny, propan, prosta sześcienna podstawowa komórka, przejście fazowe - Kondensacja, przejście fazowe - odparowanie, przejście fazowe - sublimacja i desublimacja, przejście fazowe - topienie, przejście fazowe - zamrażanie, przygotowanie tlenu z nadtlenku wodoru, purin, reakcja fosforu z chloranem, reakcja magnezu z suchym lodem, Reakcja manganianu z glicerolem, reakcja miedzi z kwasem azotowym, RNA, rozkład gęstości elektronowej podwójnego wiązania w cząsteczce Ethene, Rozkład gęstości elektronowej pojedynczego wiązania w cząsteczce molekularnej, rozkład gęstości elektronowej potrójnego wiązania molekuły Etylenu, rozpad dichromianu amonu, roztwór wodny amoniaku (wodorotlenek amonu), roztwór wodny kwasu chlorowodorowego, roztwór wodny wodorotlenku sodu, rtęć, ruda miedzi - powiększenie, sacharoza, samozapłon białego fosforu, siarczan wapnia i gips, siarczanu miedzi i bluestone, siarkowodór, silikon, sód, sól rozpuszczona w wodzie, srebro, struktura atomu, styren, substytucja nukleofilowa 2 (SN2), sylwin, sześcienna płasko wyśrodkowana komórka, sześcienna przestrzennie wyśrodkowana komórka, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, tert-Butanol, tetrachlorometan, tetrafluoroetylen, tlen i cząsteczka (molekuła) tlenu, tlenek fosforu, tlenek wapnia, tlenek wapnia, tlenek węgla, toluen, trichlorfluorometan, trinitrotoluen, tritlenek siarki - monomer, tritlenek siarki - trimer, trójfosforan adenozyny (ATP), tworzenia kationów, tworzenie anionów, tworzenie wiązań kowalencyjnych w cząsteczce H₂, tworzenie wiązania jonowego CaCl₂, tworzenie wiązania jonowego NaCl, tworzenie wiązania kowalencyjnego H₂O, tworzenie wiązania kowalencyjnego O₂, tworzenie wiązania kowalencyjnego w cząsteczce chloru, tymina, tytan, układ okresowy pierwiastków, uracyl, utleniające właściwości nadchloranów, wapń, węgiel i jego modyfikacje, węgiel i jego modyfikacje, węglan sodu, węglan wapnia, wiązanie fosfodiestrowe w cząsteczce kwasu nukleinowego, witamina A₁, witamina B₁, witamina C, witamina D₂, właściwości ciekłego tlenu, właściwości dehydratacyjne stężonego kwasu siarkowego, woda, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorowęglan sodu, wodorowęglanu wapnia, wybuch wodoru, wymiana chemiczna, wytwarzanie mosiądzu, względna masa atomowa, żelazo, złoto.
.

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates