ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
BIOLOGIA cf-1+
Monitor-videsocop-laboratorium PASCO.

Gotowe wyposażenie pracowni biologicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Wykrywanie cukrów w materiale biologicznym.
 • Działanie substancji i temperatury na białka.
 • Zawartość CO2 w powietrzu wdychanym i wydychanym.
 • I wiele innych.

 Pobierz wniosek na ten zestaw

18 600,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Geografia CF-4+
Monitor-laboratorium PASCO.

Podstawowe wyposażenie pracowni Geograficznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Odbijanie światła słonecznego.
 • Tajemnica morza martwego.
 • Rejestracja warunków pogody.
 • Pory roku.

 Pobierz wniosek na ten zestaw

18 600,00 zł
brutto

zestaw rozszerzony
Ekopracownia pod chmurką PASCO
Rabatki.

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Organizmy a tlen w wodzie ?
 • Natlenienie wody a jej temperatura ?
 • Oddychanie roślin i zwierząt.
 • Oraz wiele innych.

10 990,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
CHEMIA CF-2+
Monitor-videsocop-laboratorium PASCO.

Gotowe wyposażenie pracowni chemicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Masa substratów i produktów reakcji.
 • Efekt energetyczny reakcji chemicznej.
 • Badanie pH roztworów kwasów, zasad, soli.
 • Otrzymywanie tlenu.
 • Badanie korozji metali
 • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

18 600,00 zł
brutto

Poglądowy schemat
obwody prądu laboratorium przyszłości
Podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej z modułami prądu.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Układ równoległy i szeregowy.
 • Wpływ opornika na zmianę natężenia i napięcia.
 • Rozumienie działania obwodów elektrycznych.
 • i wiele innych doświadczeń .

4 676,00 zł
brutto

zestaw podstawowy
Ekopracownia pod chmurką PASCO
Rabatki.

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Czy odczyn gleby wpływa na jej właściwości ?
 • O czym informują rośliny w Twoim otoczeniu ?
 • Siedlisko roślin a czynniki abiotyczne.
 • Oraz wiele innych.

7 900,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Fizyka CF-3+
Monitor-videsocop-laboratorium PASCO.

Gotowe wyposażenie pracowni fizycznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Rezonans mechaniczny.
 • Dioda jako prostownik i źródło światła.
 • Widmo światła białego.
 • Rozszerzalność cieplna.
 • Indukcja elektro-magnetyczna.
 • Rozładowanie kondensatora.
 • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

18 600,00 zł
brutto

zestaw mikrokontrolera
Podstawowy zestaw laboratorium przyszłości
Zestaw mikrokontrolera z wieloma czujnikami zewnętrznymi i urządzeniami wykonawczymi. .

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Programowanie blokowe z wykorzystaniem czujników.
 • Programowanie ruchu wózka.
 • Nauka podstaw programowania w aplikacji.
 • Programowanie układu zmontowanego na płytce prototypowej.

13 990,00 zł
brutto

zestaw uczniowski
Ekopracownia pod chmurką PASCO
Badanie roślin w warunkach szklarni.

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Programowanie słonecznego dnia dla roślin.
 • Programowanie chłodnej bryzy w szklarni.
 • Programowanie deszczu perfekcyjnie rozplanowanego w czasie.
 • Optymalizacja przepływu wody w szklarni.

7 900,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Fizyka równia pochyła CF-5+
Monitor-laboratorium PASCO.

Podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej z równią pochyłą.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Badanie współczynnika tarcia dynamicznego i statycznego obiektu na równi pochyłej.
 • Doświadczenie popęd i zmian pędu.
 • III zasada dynamiki Newtona.
 • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

18 200,00 zł
brutto

stacja pogody
Dodatkowy zestaw laboratorium przyszłości
Zestaw stacja pogody z dodatkowymi czujnikami

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Rejestracja warunków pogody.
 • Tajemnica morza martwego.
 • Mgła.
 • Dzień i noc.

9 600,00 zł
brutto

zestaw podstawowy
Ekopracownia pod chmurką PASCO
Energia odnawialna.

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Wpływ kąta, natężenia światła i temperatury wyjściowej ogniwa słonecznego.
 • Wpływ liczby łopat, długości, skoku i kształtu na moc wyjściową turbiny wiatrowej.
 • Transformacja energii, krzywe mocy i sprawność.
 • Oraz wiele innych.

4 690,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Fizyka obwody prądu CF-6+
Monitor-laboratorium PASCO.

Podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej z modułami prądu.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Układ równoległy i szeregowy.
 • Wpływ opornika na zmianę natężenia i napięcia.
 • Rozumienie działania obwodów elektrycznych.
 • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

17 700,00 zł
brutto

zestaw podstawowy
Ekopracownia pod chmurką PASCO
Pogoda.

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • Pogoda w dzień i noc.
 • Całodobowa obserwacja różnych parametrów pogody w trybie zdalnego rejestrowania danych.
 • Warunki pogodowe w twojej okolicy.
 • Oraz wiele innych.

4 590,00 zł
brutto

Free Joomla! templates by Engine Templates