Oprogramowanie Corinth3D to wizualne biblioteki modeli 3D zawierające wszystkie treści dotyczące programu nauczania dla szkoły podstawowej i średniej. Zasoby stworzone są i zweryfikowane we współpracy z uznanymi w świecie uczelniami.

Możesz wybrać formę zakupu oprogramowania :

  • Zestawy interaktywne - by efektywnie wykorzystać interaktywne zasoby oprogramowania Corinth,
    To kompletne zestawy z monitorem interaktywnym, komputerem typu OPS oraz wybraną licencją programu Cornth3D,
  • Zestawy Wirtualnej rzeczywistości - by przejść na wyższy poziom edukacji i przyglądać się rzeczom i zjawiskom z bliska.
    Odpowiednio dobrany zestaw w skład którego wchodzi wybrane zagadnienie programu Corinth3D, komplet okularów VR oraz monitor interaktywny z Videoscopem do prezentacji treści na dużym ekranie z wykorzystaniem funkcji AR,
  • Kompletne oprogramowanie w trybie offline - podzielone na sekcje tematyczne z wieczystą licencją dla całej placówki edukacyjnej, dla wszystkich nauczycieli,
  • Pełny zestawy wszystkich zasobów - z wszystkimi zasobami programu w trybie online w formie abonamentowej z funkcją udostępniania uczniom na urządzenia mobilne i okulary VR.
  Zasoby Corinth3d Geologia:
Agat 1, agat 2, aktywność wulkaniczna, almandyn w fyllicie, ametyst, amfibolit, andradyt - wycinanka, apatyt, apatyt - powiększenie, apatyt - wycinanka, apofyllit - wycinanka, aragonit - wycinanka, aragonit 1, aragonit 2, arkoza (piaskowiec), atmosfera, augit - wycinanka, azuryt, baryt - wycinanka, beryl - wycinanka, biomy - pustynia, biomy – sawanna, biomy - tropikalne lasy deszczowe, budowa Ziemi, chalkantyt - wycinanka, cykl skalny, cynober - powiększenie, cyrkon - wycinanka, diament (sieć krystaliczna), diopsyd - wycinanka, dwupiramida romboidalna, dwupiramida romboidalna - wycinanka, dwupiramida trójkątna, dwupiramida trójkątna - wycinanka, dywergencja płyt (powstawanie ryftu), epsomit - wycinanka, erozja wiatrowa, erozja wodna, fluoryt, fluoryt - wycinanka, fyllit, galena, gips, gips - powiększenie, gips - wycinanka, grafit (sieć krystaliczna), granat, granat - powiększenie, granat - powiększenie 2, graniastosłup pochyły, graniastosłup pochyły - wycinanka, granica konwergentna - wpychanie (subdukcja) płyt tektonicznych, granit, granodioryt, granodioryt i ksenolit, halit, halit (sieć krystaliczna), hematyt, hematyt - wycinanka, hilgardyt - wycinanka, kalcyt, kalcyt - wycinanka, korund - wycinanka, krawędź pasywna, kwarc - wycinanka, kwarc 1, kwarc 2, kwarc 3, kwarc 4, , kwarcyt, lepidolit, lodowiec, łupek metamorficzny, malachit, marmur, nachylenie osi obrotu Ziemi, obieg węgla, obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny), opal – powiększenie, opoka, ortognejs, ortognejs - powiększenie, ostrosłup sześciokątny, ostrosłup sześciokątny - wycinanka, paragnejs i erlan 1, paragnejs i erlan 2, perydotyt i serpentynit, piaskowiec - powiększenie, piryt, piryt - wycinanka, pory roku, powstawanie atolu koralowego, prądy oceaniczne, profil glebowy, prostopadłościan, prostopadłościan - wycinanka, przykład jednoskośnie-pryzmatycznego układu symetrii - wycinanka, Przykład trójskośnie-dwuściennego podziału symetrii – wycinanka, Przykład trójskośnie-dwuściennego układu symetrii - wycinanka, rodzaje rzek, rombowy układ krystalograficzny, rozmieszczenie wody na ziemi, ruch płyt litosferycznych, ryolit, sfaleryt, sfaleryt galena piryt, siarka, siarka - wycinanka, stratowulkan, studnia artezyjska (źródło), syderyt cynober sfaleryt, symetria - wstęp, tremolit, trygonalny układ krystalograficzny, trzęsienie ziemi i tsunami, turmalin, typy gleb, układ jednoskośny, układ krystalograficzny heksagonalny, układ krystalograficzny regularny, układ krystalograficzny tetragonalny, układ trójskośny, uraninit, uskoki, wapień orthocerowy, wavellit, wiązka naczyniowa roślin jednoliściennych – szczegół, wietrzenie termiczne - mrozowe, zlepieniec - powiększenie, zlepieniec 1, zlepieniec 2, złoto (sieć krystaliczna), złoża ropy i gazu ziemnego, zmiany klimatu - aktywność wulkaniczna, źródło przelewowe, źródło rumoszowe, źródło warstwowe,

 

Free Joomla! templates by Engine Templates