Oprogramowanie Corinth3D to wizualne biblioteki modeli 3D zawierające wszystkie treści dotyczące programu nauczania dla szkoły podstawowej i średniej. Zasoby stworzone są i zweryfikowane we współpracy z uznanymi w świecie uczelniami.

Możesz wybrać formę zakupu oprogramowania :

  • Zestawy interaktywne - by efektywnie wykorzystać interaktywne zasoby oprogramowania Corinth,
    To kompletne zestawy z monitorem interaktywnym, komputerem typu OPS oraz wybraną licencją programu Cornth3D,
  • Zestawy Wirtualnej rzeczywistości - by przejść na wyższy poziom edukacji i przyglądać się rzeczom i zjawiskom z bliska.
    Odpowiednio dobrany zestaw w skład którego wchodzi wybrane zagadnienie programu Corinth3D, komplet okularów VR oraz monitor interaktywny z Videoscopem do prezentacji treści na dużym ekranie z wykorzystaniem funkcji AR,
  • Kompletne oprogramowanie w trybie offline - podzielone na sekcje tematyczne z wieczystą licencją dla całej placówki edukacyjnej, dla wszystkich nauczycieli,
  • Pełny zestawy wszystkich zasobów - z wszystkimi zasobami programu w trybie online w formie abonamentowej z funkcją udostępniania uczniom na urządzenia mobilne i okulary VR.
  Zasoby Corinth3d Chemia:
1,3-butadien, 2-deoksy-D-ryboza, aceton, acetylen, adenina, alanina, aldehyd octowy, alkohol etylowy, alkohol metylowy, aluminium, amoniak, amoniak (azany), anilina, arsen, autoprotoliza wody, azot i molekuła azotu, azotan potasu, azotan sodu, baza DNA Komplementarność C≡G w DNA, benzaldehyd, benzen, benzopiren, bezwodnik octowy, biegunowość cząsteczek wody, brom i cząsteczka bromu, bromek tert-butylowy, butan, chlor i molekula chloru, chloran potasu, chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek winylu, chlorowodór, chrom, cykloheksan - krzesło, cykloheksan - łódka, cynk, cytozyna, cząsteczki cieczy, cząsteczki siarki i siarki S₂ i S₈, cząsteczki substancji gazowych, cząsteczki substancji stałych, dekompozycja substancji, D-fruktoza, D-glukoza, diament, diastereoizomery, diboran, disfosforan adenozyny (ADP), DNA, D-ryboza, dwutlenek azotu - dimer, dwutlenek azotu – monomer, dwutlenek krzemu, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, elektroujemność, enancjomery, etan, eter, etylen, fenol, fluor i molekuł fluoru, fluorek wapnia, fluoryt, formaldehyd, fosfor i jego modyfikowanie, fosforowodór, fuleren, german, gęstość, glicerol, glicyna, glikol etylenowy, glutaminian sodu, grafit, guanina, halit, heksaborek wapnia, hel i atomy helu, hybrydyzacja orbitalna - sp, hybrydyzacja orbitalna - sp[sup]2[/sup], hybrydyzacja orbitalna - sp[sup]3[/sup], hydrazyna, izometria trans-cis, izopropen, izotopy wodoru, jod i molekuł jodu, jodobenzen, kalcyt, kobalt, komparatywność bazy DNA A = T w DNA, komplementarność z bazą RNA A = U w RNA, komplementarność zasad RNA C≡G w RNA, krzemowodór, kwantowy model mechaniczny wodoru Atom, kwarc, kwas acetylosalicylowy, kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borowy, kwas chlorowy, kwas cytrynowy, kwas fluorowodorowy (fluorowodór), kwas fosforowy, kwas masłowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas nadchlorowy, kwas nadtlenosiarkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas peroksymonosiarkowy, kwas siarkowy, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, łączenie substancji, laktoza, lit, lód, magnetyt, magnez, maltoza, mechaniką kwantową atomu helu, metan, mezoformy, miedż, mocznik, , model atomu helu według Bohra, model atomu tlenu według Bohra, model atomu wodoru według Bohra, nadchloran potasu, nadmanganian potasu, NADP⁺, NADPH, nadtlenek wodoru, naftalen, naprzeciwległa i naprzemianległa konformacja etanu, nikiel, nitrobenzen, nukleozydy i nukleotydy, obrót elektronu wokół jądra wodoru, oksydacyjne właściwości azotanów, oksydacyjne właściwości chloranów, oksydacyjne właściwości nadtlenku wodoru, ołów, ozon, pentatlenek fosforu, pierwsza energia jonizacji, pirymidyna, piryt, platyna, płonięcie amoniaku, Płonięcie gazu ziemnego, płonięcie siarku, potas, powinowactwo elektronowe, powłoka wilgoci wokół anionu chlorkowego, powłoka wilgoci wokół kationu amonowego, powłoka wilgoci wokół kationu sodu, powstanie wiązań kowalencyjnych CO2 molekulu, powstawania wiązań wodorowych z cząsteczek wody, powstawania wiązanie kowalencyjne w cząsteczce azotu, powstawania wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru, powstawania wiązanie kowalencyjne w cząsteczkę chlorowodoru, proch, promień kowalencyjny, propan, prosta sześcienna podstawowa komórka, przejście fazowe - Kondensacja, przejście fazowe - odparowanie, przejście fazowe - sublimacja i desublimacja, przejście fazowe - topienie, przejście fazowe - zamrażanie, przygotowanie tlenu z nadtlenku wodoru, purin, reakcja fosforu z chloranem, reakcja magnezu z suchym lodem, Reakcja manganianu z glicerolem, reakcja miedzi z kwasem azotowym, RNA, rozkład gęstości elektronowej podwójnego wiązania w cząsteczce Ethene, Rozkład gęstości elektronowej pojedynczego wiązania w cząsteczce molekularnej, rozkład gęstości elektronowej potrójnego wiązania molekuły Etylenu, rozpad dichromianu amonu, roztwór wodny amoniaku (wodorotlenek amonu), roztwór wodny kwasu chlorowodorowego, roztwór wodny wodorotlenku sodu, rtęć, ruda miedzi - powiększenie, sacharoza, samozapłon białego fosforu, siarczan wapnia i gips, siarczanu miedzi i bluestone, siarkowodór, silikon, sód, sól rozpuszczona w wodzie, srebro, struktura atomu, styren, substytucja nukleofilowa 2 (SN2), sylwin, sześcienna płasko wyśrodkowana komórka, sześcienna przestrzennie wyśrodkowana komórka, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, tert-Butanol, tetrachlorometan, tetrafluoroetylen, tlen i cząsteczka (molekuła) tlenu, tlenek fosforu, tlenek wapnia, tlenek wapnia, tlenek węgla, toluen, trichlorfluorometan, trinitrotoluen, tritlenek siarki - monomer, tritlenek siarki - trimer, trójfosforan adenozyny (ATP), tworzenia kationów, tworzenie anionów, tworzenie wiązań kowalencyjnych w cząsteczce H₂, tworzenie wiązania jonowego CaCl₂, tworzenie wiązania jonowego NaCl, tworzenie wiązania kowalencyjnego H₂O, tworzenie wiązania kowalencyjnego O₂, tworzenie wiązania kowalencyjnego w cząsteczce chloru, tymina, tytan, układ okresowy pierwiastków, uracyl, utleniające właściwości nadchloranów, wapń, węgiel i jego modyfikacje, węgiel i jego modyfikacje, węglan sodu, węglan wapnia, wiązanie fosfodiestrowe w cząsteczce kwasu nukleinowego, witamina A₁, witamina B₁, witamina C, witamina D₂, właściwości ciekłego tlenu, właściwości dehydratacyjne stężonego kwasu siarkowego, woda, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorowęglan sodu, wodorowęglanu wapnia, wybuch wodoru, wymiana chemiczna, wytwarzanie mosiądzu, względna masa atomowa, żelazo, złoto,

 

 
Free Joomla! templates by Engine Templates