ZESTAW INTERAKTYWNY DYSKALKULIA

Zestaw łącznie zawiera:

Nazwa urządzenia opis ilość
Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe zasoby:
- program do zdalnego prowadzenie lekcji,
- pakiet zasobów: logorymy, logorytmy, ortorymy, itp.
- 0% VAT dla edukacji.
Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych I i indywidualnych bez potrzeby posiadania komputera.
W pełni samodzielnie może realizować wiele zadań np.
- indywidualna praca z uczniem
na zajęciach rewalidacyjnych,
- zdalna terapia i zajęcia lekcyjne we współpracy z Videoscopem Live,
- prowadzenia klasycznych zajęć lekcyjnych jako tablica do nanoszenia notatek,
1 szt.
Videoscop Live
Urządzenie służące do przesyłania obrazu i dźwięku, wykorzystywane między innymi do
- nagrywania dźwięku przy zajęciach indywidualnych z logopedii bezpośrednio z monitora,
- transmisji obrazu i dźwięku w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych,
- prezentacji czynności manualnych lub doświadczeń w czasie rzeczywistym na obraz monitora,
1 szt.
Fun Table - Koncentracja i uwaga
do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych

Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
1 szt.
Pakiet Matematyka DYSKALKULIA w tym:
gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.

akcesoria dodatkowe Niezbędne akcesoria wymagane do połączenia elementów zestawu..
1 szt.
Montaż z okablowaniem Montaż naścienny w wyznaczonym miejscu i terminie.
1 szt.
Szkolenie dla nauczycieli Podstawowe szkolenie online lub offline w wyznaczonym miejscu i terminie.  1 szt.

UWAGA
Przy zakupie tego kompletu zapewniamy dodatkowy zestaw narzędzi i pomocy

  • Montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
  • Okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu..
  • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.
  • Szkolenie z zakresu obsługi dołączonych programów i pakietów.
     Sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleniową.

 

 

Dla kogo ?

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania u dzieci w wieku 3+
Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego; dzieci w wieku 6+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Na ekranie dużego monitora interaktywnego (monitor w zestawie) można przeprowadzać ćwiczenia z użycie interaktywnego dotyku. Dołączony videoscop pomoże w transmisji na żywo
online obrazu z kamery, dźwięku z kamery oraz udostępniania ekranu.
Zestaw współpracuje z aplikacjami ZOOM, Microsoft Teams.


Zawartość:
- Monitor interaktywny 65'
- Videoscop Live
- Fan Table - Koncetracja i uwaga
Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.

- PAKIET Matematyka DYSKALKULIA mTalent

Program mTalent MATEMATYKA.
Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:
• od konkretu do abstrakcji,
• materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”),
• zadania na logiczne myślenie,
• ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,
• produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,
• wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,
• zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,
• elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,
• inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym,
Przetestuj DEMO.

UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.

13 237,50 zł
brutto

 

Wniosek B pkt. 5 cyt"Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią"

 

 

Chcesz skorzystać z niższej ceny ?
Sprawdź pakiet PROFIT

Free Joomla! templates by Engine Templates