ZESTAW INTERAKTYWNY

     Opóźniony rozwój mowy

      (Wiek 3+)

Zestaw łącznie zawiera

Nazwa urządzenia opis ilość
Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe zasoby:
- program do zdalnego prowadzenie lekcji,
- pakiet zasobów: logorymy, logorytmy, ortorymy, itp.
- 0% VAT dla edukacji.
Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych I i indywidualnych bez potrzeby posiadania komputera.
W pełni samodzielnie może realizować wiele zadań np.
- indywidualna praca z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych,
- zdalna terapia i zajęcia lekcyjne we współpracy z Videoscopem Live,
- prowadzenia klasycznych zajęć lekcyjnych jako tablica do nanoszenia notatek,
1 szt.
Videoscop Live
Urządzenie służące do przesyłania obrazu i dźwięku, wykorzystywane między innymi do
- nagrywania dźwięku przy zajęciach indywidualnych z logopedii bezpośrednio z monitora,
- transmisji obrazu i dźwięku w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych,
- prezentacji czynności manualnych lub doświadczeń w czasie rzeczywistym na obraz monitora,
1 szt.
Fun Table    1 szt.
Opóźniony rozwój mowy  gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.
 
akcesoria dodatkowe Niezbędne akcesoria wymagane do połączenia elementów zestawu.
1 szt.
Montaż z okablowaniem
Montaż naścienny w wyznaczonym miejscu i terminie..
1 szt.
Szkolenie dla nauczycieli
Podstawowe szkolenie online lub offline w wyznaczonym miejscu i terminie.
1 szt.

 UWAGA
Przy zakupie tego kompletu zapewniamy dodatkowy zestaw narzędzi i pomocy

 • Montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
 • Okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu.
 • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.
 • Szkolenie z zakresu obsługi dołączonych programów i pakietów.

  Sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleniową

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami wspomagającymi stymulację językową dzieci, w tym grupy z podejrzeniem lub diagnozą opóźnionego rozwoju mowy i innymi trudnościami w przyswajaniu języka

 

 • Do wykorzystania na zajęciach ukierunkowanych na stymulację rozwoju mowy dzieci, a także na innych zajęciach w ramach formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu i w szkole.
 • Ponad 500 ekranów interaktywnych i zestaw kart pracy do wydruku, przewodnik metodyczny i zestaw materiałów dydaktycznych w jednym pudełku.
 • Dla terapeutów i nauczycieli na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym organizowane w ramach terapii logopedycznej, pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć rewalidacyjnych (a także z diagnozą alalii, afazji i niedokształcenia mowy o typie afazji).    

mTalent Opóźniony rozwój mowy to szczególnie wartościowy zestaw dla dzieci przejawiających opóźnienia w rozwoju mowy lub trudności w przyswajaniu języka, a także ćwiczenia wspomagające naukę języka polskiego młodszych dzieci z doświadczeniem migracji.

 • ponad 15 autorskich tekstów kształtujących umiejętność rozumienia mowy,
 • ćwiczenia interaktywne na dwóch poziomach (dostosowane do dwóch grup wiekowych),
 • zestaw materiałów dodatkowych (poradnik metodyczny dla prowadzących zajęcia i pomoce do zajęć „stolikowych”),
 • materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,
 • z programami mTalent można pracować na monitorze lub tablicy interaktywnej, komputerze, laptopie, tablecie lub innym urządzeniu multimedialnym.

 UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.

 

13 237,50 zł
brutto

 

  
    
Free Joomla! templates by Engine Templates