ZESTAW
LABORATORIUM CYFROWE EINSTEIN
BIOLOGIA + zestaw pomocy dydaktycznych.
Gotowe wyposażenie pracowni biologicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Wpływ światła na zawartość chlorofilu w liściach.
 • Biokataliza. Dysmutacja H²O² w obecności Katalazy.
 • Wpływ temperatury na przenikalność błony komórkowej.
 • Pomiary PH ekstraktów tkanek.
 • Regulacja temperatury ludzkiego ciała.
  oraz wiele innych ciekawych doświadczeń.

 

6 899,00 zł
brutto

ZESTAW
LABORATORIUM CYFROWE EINSTEIN
FIZYKA-ELEKTRO + zestaw pomocy dydaktycznych.
Gotowe wyposażenie pracowni fizycznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Ładunek wytwarzany przez tarcie.
 • Przepływ prądu w wyniki dotyku.
 • Ładunek wytwarzany przez indukcję.
 • Przewodniki i izolatory.
 • Oporniki połączone szeregowo i równolegle.
 • Pomiary ładunku na okładkach kondensatora
  oraz wiele innych ciekawych doświadczeń.

 

5 499,00 zł
brutto

ZESTAW
PRACOWNIA CYFROWA
GEOGRAFIA Monitor + zestaw pomocy dydaktycznych.
Gotowe wyposażenie pracowni geograficznej.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA:

 • Badanie czystości wód.
 • Ćwiczenia na globusie konturowym.
 • Interaktywna podróż po kontynentach świata.
 • Interaktywna podróż po układzie słonecznym.
 • Rysowanie mapy poziomicowej.
 • Zjawisko dnia i nocy.
 • Zjawisko grawitacji planet.
  oraz wiele innych ciekawych ćwiczeń.

 

15 698,00 zł
brutto

ZESTAW
LABORATORIUM CYFROWE EINSTEIN
CHEMIA + zestaw pomocy dydaktycznych.
Gotowe wyposażenie pracowni chemicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Miareczkowanie alkacymetryczne: reakcja NaOH z HCL.
 • Reakcje egzotermiczne :rozpuszczanie Na0H w wodzie.
 • Reakcje redukcji i utleniania.
 • Reakcje endotermiczne.
 • Prawo Hessa, zachowanie energii w chemii.
 • Badanie płomienia.
  oraz wiele innych ciekawych doświadczeń.

 

6 899,00 zł
brutto

ZESTAW
LABORATORIUM CYFROWE EINSTEIN
FIZYKA-RUCHU + zestaw pomocy dydaktycznych.
Gotowe wyposażenie pracowni fizycznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Prawo Hooke'a. Wyznaczanie stałej sprężystości .
 • Energia w ruchu harmonicznym prostym.
 • Dopasowywanie wykresów w ruchu.
 • Ruch po równi pochyłej.
 • Działanie stałej siły na poruszający się obiekt.
 • Trzecia zasada dynamiki Newtona.
  oraz wiele innych ciekawych doświadczeń.

 

7 899,00 zł
brutto

ZESTAW
LABORATORIUM CYFROWE EINSTEIN
BIOLOGIA mikro + zestaw pomocy dydaktycznych.
Gotowe wyposażenie pracowni biologicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

 • Budowa liści i roślin.
 • Budowa pantofelka i innych organizmów żywych.
 • Konstrukcja i zasady działania mikroskopu.
 • Życie i zwyczaje owadów.
 • Przygotowanie preparatów biologicznych do obserwacji mikroskopowej.
  oraz wiele innych ciekawych doświadczeń.

 

24 299,00 zł
brutto

Free Joomla! templates by Engine Templates