ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
BIOLOGIA cf-1+
Monitor-videsocop-laboratorium PASCO.

Gotowe wyposażenie pracowni biologicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Wykrywanie cukrów w materiale biologicznym.
  • Działanie substancji i temperatury na białka.
  • Zawartość CO2 w powietrzu wdychanym i wydychanym.
  • I wiele innych.

 Pobierz wniosek na ten zestaw

17 500,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Fizyka równia pochyła CF-5+
Monitor-laboratorium PASCO.

Podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej z równią pochyłą.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Badanie współczynnika tarcia dynamicznego i statycznego obiektu na równi pochyłej.
  • Doświadczenie popęd i zmian pędu.
  • III zasada dynamiki Newtona.
  • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

16 963,00 zł
brutto

Poglądowy schemat
obwody prądu laboratorium przyszłości
Podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej z modułami prądu.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Układ równoległy i szeregowy.
  • Wpływ opornika na zmianę natężenia i napięcia.
  • Rozumienie działania obwodów elektrycznych.
  • i wiele innych doświadczeń .

4 182,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
CHEMIA CF-2+
Monitor-videsocop-laboratorium PASCO.

Gotowe wyposażenie pracowni chemicznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Masa substratów i produktów reakcji.
  • Efekt energetyczny reakcji chemicznej.
  • Badanie pH roztworów kwasów, zasad, soli.
  • Otrzymywanie tlenu.
  • Badanie korozji metali
  • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

17 500,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Fizyka obwody prądu CF-6+
Monitor-laboratorium PASCO.

Podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej z modułami prądu.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Układ równoległy i szeregowy.
  • Wpływ opornika na zmianę natężenia i napięcia.
  • Rozumienie działania obwodów elektrycznych.
  • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

16 472,00 zł
brutto

zestaw mikrokontrolera
Podstawowy zestaw laboratorium przyszłości
Zestaw mikrokontrolera z wieloma czujnikami zewnętrznymi i urządzeniami wykonawczymi. .

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

  • Programownie blokowe z wykorzystaniem czujników.
  • Programowanie ruchu wózka.
  • Nauka podstaw programowania w aplikacji.
  • Programowanie układu zmontowanego na płytce prototypowej.

12 946,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Fizyka CF-3+
Monitor-videsocop-laboratorium PASCO.

Gotowe wyposażenie pracowni fizycznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Rezonans mechaniczny.
  • Dioda jako prostownik i źródło światła.
  • Widmo światła białego.
  • Rozszerzalność cieplna.
  • Indukcja elektro-magnetyczna.
  • Rozładowanie kondensatora.
  • i wiele innych doświadczeń .

 Pobierz wniosek na ten zestaw

17 500,00 zł
brutto

ZESTAW
Laboratorium cyfrowe przyszłości
Geografia CF-4+
Monitor-laboratorium PASCO.

Podstawowe wyposażenie pracowni Geograficznej.

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA:

  • Odbijanie światła słonecznego.
  • Tajemnica morza martwego.
  • Rejestracja warunków pogody.
  • Pory roku.

 Pobierz wniosek na ten zestaw

17 500,00 zł
brutto

stacja pogody
Dodatkowy zestaw laboratorium przyszłości
Zestaw stacja pogody z dodatkowymi czujnikami

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

  • Rejestracja warunków pogody.
  • Tajemnica morza martwego.
  • Mgła.
  • Dzień i noc.

6 999,00 zł
brutto

Free Joomla! templates by Engine Templates