ZESTAW INTERAKTYWNY DYSKALKULIA

Zestaw łącznie zawiera:

Nazwa urządzenia opis ilość
Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe zasoby:
- program do zdalnego prowadzenie lekcji,
- pakiet zasobów: logorymy, logorytmy, ortorymy, itp.
- 0% VAT dla edukacji.
Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych I i indywidualnych bez potrzeby posiadania komputera.
W pełni samodzielnie może realizować wiele zadań np.
- indywidualna praca z uczniem
na zajęciach rewalidacyjnych,
- zdalna terapia i zajęcia lekcyjne we współpracy z Videoscopem Live,
- prowadzenia klasycznych zajęć lekcyjnych jako tablica do nanoszenia notatek,
1 szt.
Videoscop Live
Urządzenie służące do przesyłania obrazu i dźwięku, wykorzystywane między innymi do
- nagrywania dźwięku przy zajęciach indywidualnych z logopedii bezpośrednio z monitora,
- transmisji obrazu i dźwięku w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych,
- prezentacji czynności manualnych lub doświadczeń w czasie rzeczywistym na obraz monitora,
1 szt.
Fun Table - Koncentracja i uwaga
do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych

Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
1 szt.
Pakiet Matematyka ORM i AFAZJA w tym:
Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami wspomagającymi stymulację językową dzieci, w tym grupy z podejrzeniem lub diagnozą opóźnionego rozwoju mowy i innymi trudnościami w przyswajaniu języka.

akcesoria dodatkowe Niezbędne akcesoria wymagane do połączenia elementów zestawu..
1 szt.
Montaż z okablowaniem Montaż naścienny w wyznaczonym miejscu i terminie.
1 szt.
Szkolenie dla nauczycieli Podstawowe szkolenie online lub offline w wyznaczonym miejscu i terminie.  1 szt.

UWAGA
Przy zakupie tego kompletu zapewniamy dodatkowy zestaw narzędzi i pomocy

  • Montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
  • Okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu..
  • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.
  • Szkolenie z zakresu obsługi dołączonych programów i pakietów.
     Sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleniową.

 

 

Dla kogo ?

Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych organizowanych w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla logopedów, pedagogów specjalnych i innych specjalistów prowadzących zajęcia wspomagające językowo odbiorców z diagnozą alalii, afazji i niedokształcenia mowy o typie afazji (w tym z afazją po przebytym udarze, urazie czaszkowo-mózgowym czy guzie mózgu).
a także na innych zajęciach w ramach formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu i w szkole.

Na ekranie dużego monitora interaktywnego (monitor w zestawie) można przeprowadzać ćwiczenia z użycie interaktywnego dotyku. Dołączony videoscop pomoże w transmisji na żywo
online obrazu z kamery, dźwięku z kamery oraz udostępniania ekranu.
Zestaw współpracuje z aplikacjami ZOOM, Microsoft Teams.


Zawartość:
- Monitor interaktywny 65'
- Videoscop Live
- Fan Table - Koncentracja i uwaga
Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.

- PAKIET EXPERT Opóźniony rozwój mowy + Afazja (Premiera wrzesień 2024)

mTalent Opóźniony rozwój mowy to szczególnie wartościowy zestaw dla dzieci przejawiających opóźnienia w rozwoju mowy lub trudności w przyswajaniu języka, a także ćwiczenia wspomagające naukę języka polskiego młodszych dzieci z doświadczeniem migracji.

- ponad 15 autorskich tekstów kształtujących umiejętność rozumienia mowy
- ćwiczenia interaktywne na dwóch poziomach (dostosowane do dwóch grup wiekowych)
- zestaw materiałów dodatkowych (poradnik metodyczny dla prowadzących zajęcia i pomoce do zajęć „stolikowych”)
- materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym
- materiały interaktywne wspierające pracę z kilkoma grupami odbiorców (zawiera odrębne zestawy materiałów): przeznaczone dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy o typie afazji, wspomagania rehabilitacji komunikacji językowej
program skierowany dla dzieci i odbiorców starszych, których deficyty mowy odpowiadają profilom zaburzeń mowy z przewagą zaburzeń: ekspresyjnych (motorycznych), percepcyjnych (sensorycznych), percepcyjno-ekspresyjnych (mieszanych)
- materiały z zakresu między innymi: rozumienia komunikatów językowych, ekspresji językowej, czytania, języka figuratywnego i usprawniania innych obszarów językowych, a także nazywania, powtarzania, rozumienia. umiejętności słuchowych, pamięci, praksji oralnej, opowiadania, umiejętności pragmatyczno-społecznych
zadania przygotowane tak, aby łatwo je łączyć i tym samym usprawniać mowę w kilku aspektach jednocześnie
- ćwiczenia, które można wykorzystać także jako pomoc w specyficznych i izolowanych deficytach mowy towarzyszących afazji oraz jako pomoc dla logopedy w planowaniu dalszego, zindywidualizowanego oddziaływania
z programami mTalent można pracować na monitorze lub tablicy interaktywnej, komputerze, laptopie, tablecie lub innym urządzeniu multimedialnym

UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.

13 237,50 zł
brutto

Można sfinansować z dotacji „Aktywna Tablica”.

ad. Wniosek B pkt. 3
cyt"Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami"

 

 

 

Chcesz skorzystać z niższej ceny ?
Sprawdź pakiet PROFIT

Free Joomla! templates by Engine Templates