ZESTAW INTERAKTYWNY

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA 

( Ja w rodzinie i w szkole)

  

Zestaw łącznie zawiera

Nazwa urządzenia opis ilość
Monitor interaktywny 65'
zainstalowane dodatkowe zasoby:
- program do zdalnego prowadzenie lekcji,
- pakiet zasobów: logorymy, logorytmy, ortorymy, itp.
- 0% VAT dla edukacji.
Monitor interaktywny pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych I i indywidualnych bez potrzeby posiadania komputera.
W pełni samodzielnie może realizować wiele zadań np.
- indywidualna praca z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych,
- zdalna terapia i zajęcia lekcyjne we współpracy z Videoscopem Live,
- prowadzenia klasycznych zajęć lekcyjnych jako tablica do nanoszenia notatek,
1 szt.
Videoscop Live
Urządzenie służące do przesyłania obrazu i dźwięku, wykorzystywane między innymi do
- nagrywania dźwięku przy zajęciach indywidualnych z logopedii bezpośrednio z monitora,
- transmisji obrazu i dźwięku w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych,
- prezentacji czynności manualnych lub doświadczeń w czasie rzeczywistym na obraz monitora,

1 szt.

Fun Table - Koncentracja i uwaga
Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.

1 szt.

Niepełnosprawność intelektualna pakiet ekspert cz.1 i cz.2 (wiek 7+, 11+)

 

gotowy do pracy na ekranie monitora dotykowego zestaw ćwiczeń.
1 szt. 
akcesoria dodatkowe Niezbędne akcesoria wymagane do połączenia elementów zestawu.
1 szt.
Montaż z okablowaniem
Montaż naścienny w wyznaczonym miejscu i terminie..
1 szt.
Szkolenie dla nauczycieli
Podstawowe szkolenie online lub offline w wyznaczonym miejscu i terminie.
1 szt.

 UWAGA
Przy zakupie tego kompletu zapewniamy dodatkowy zestaw narzędzi i pomocy

 • Montaż urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
 • Okablowanie niezbędne do uruchomienie całego zestawu.
 • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi oraz przykładowego wykorzystania urządzeń TiK w trakcie prowadzenia zajęć.
 • Szkolenie z zakresu obsługi dołączonych programów i pakietów.

  Sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleniową

Zestaw ćwiczeń interaktywnych na zajęcia rewalidacyjne, wspomagające rozwój, funkcjonowanie osobiste i społeczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Do wykorzystania jako wsparcie tradycyjnych działań podejmowanych przez różnych specjalistów w ramach wspomagania rozwoju społeczno-osobistego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Blisko 4000 ekranów interaktywnych i kart pracy do wydruku, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
 • Dla pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi na zajęciach rewalidacyjnych, zarówno w szkolnictwie specjalnym, strukturach integracyjnych, jak i w szkołach masowych.

Zawartość:
- Monitor interaktywny 65'
- Videoscop Live
- Fun Table - Koncentracja i pamięć
Zestaw do prowadzenia terapii indywidualnej z ćwiczeniami dotyczącymi koncentracji i ćwiczeń pamięciowych, składający się z tabliczki do ćwiczeń, 15 kafelków tematycznych, 30 kolorowych piktogramów, programu do interaktywnych ćwiczeń, oraz pięciu gotowych ćwiczeń dla nauczyciela.
Każdy zestaw jest kompatybilny z innymi zestawami tematycznymi, dzięki czemu Nauczyciel może tworzyć własne ćwiczenia i łączyć kolorowe kafle i piktogramy.
- mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2) to:

 • zestaw ćwiczeń interaktywnych i kart pracy przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i w stopniu lekkim podczas zajęć rewalidacyjnych,
 • zagadnienia znajdujące odzwierciedlenie w podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej, jak i przysposabiającej do pracy,
 • propozycje tematów i aktywności podzielone pod względem trudności, skomplikowania zadań i stylem graficznym na dwa poziomy (osobno dla ucznia starszego i ucznia młodszego),
 • specjalnie opracowane grafiki i zadania uwzględniające obniżony poziom poznawczy ucznia.

mTalent Potrafię. Niepełnosprawność intelektualna – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2) składa się z 18 działów w dwóch wersjach (osobne ćwiczenia dla ucznia młodszego i starszego) poruszających następujące zagadnienia:

 • Ja jako członek społeczeństwa
 • Ja i przyroda
 • Ja u lekarza
 • Ja jako konsument i uczestnik kultury
 • Ja w świecie techniki
 • Ja i technologia informacyjna
 • Ja i dorosłość
 • Gry i zabawy, które mnie rozwijają
 • Ja w świecie matematyki
 • Ja i mój czas wolny
 • Ja jako członek społeczeństwa
 • Ja i przyroda
 • Ja u lekarza
 • Ja jako konsument i uczestnik kultury
 • Ja w świecie techniki
 • Ja i technologia informacyjna
 • Ja i dorosłość
 • Gry i zabawy, które mnie rozwijają
 • Ja w świecie matematyki
 • Ja i mój czas wolny

Program dostępny jest na zasadzie bezterminowej i wielostanowiskowej licencji: 4 stanowiska (2 online + 2 offline). Bezpłatne szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu. Dostęp do centrum wsparcia technicznego i szkoleniowego mTalent. Bezpłatne aktualizacje programu.

UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.

 

13 237,50 zł
brutto

Można sfinansować z dotacji „Aktywna Tablica”.

ad. Wniosek B pkt. 3
cyt"Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami"

 

 

 

 

   

 

Free Joomla! templates by Engine Templates