Laptopy o specyfikacji:

  • Przekątna ekranu 14" / 15'6"
  • Procesor Intel i3 / i5
  • Dysk SSD 256GB / 512GB
  • Pamięć RAM 4GB / 8GB
  • Windows 10

 

AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 i cz. 2

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej

Do czego służy?
Do wspomagania i uatrakcyjniania zajęć wspomagających sprawność komunikacyjną w wybranych obszarach.

Dla kogo ?
Dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami sprawności komunikacyjnej.

Zawartość:
• ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologiczne,
• osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany,
• kilkaset ekranów interaktywnych,
• uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi,
• zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne),
Przetestuj DEMO.

 

Pakiet Expert - zajęcia logopedyczne

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.

Dla kogo?
Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej (w tym komunikacyjnej) dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zawartość:

PAKIET EXPERT mTalent Zajęcia logopedyczne to zestaw 3400 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 800 kart pracy do wydruku z następujących obszarów:
Szereg syczący, szereg ciszący, szereg szumiący, głoska L, głoska, różnicowanie głosek syczących, różnicowanie głosek syczących i szumiących, różnicowanie głosek trzech szeregów, różnicowanie L – J, różnicowanie R – L, dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną, głoski tylnojęzykowe: K, G, H, Głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N, głoska B, głoska P, głoska W, włoska F, słuch fonemowy, mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników), tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna cz.1 i cz.2, KARTOTEKA- moduł wspomagający diagnozę, ewidencję zajęć oraz monitoring postępów uczniów.
Przetestuj DEMO cz1 i DEMO cz2.


Pakiet Percepcja wzrokowo-słuchowa

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowo-słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorach wzrokowym i słuchowym.

Do czego służy?
Część dotycząca percepcji wzrokowej: do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej.

Część dotycząca percepcji słuchowej: do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej.

Dla kogo?
Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji) i słuchowej.

Zawartość:
Zawartość części pakietu (programu mTalent Percepcja wzrokowa) została podzielona na trzy części:
1. pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje),
2. druga atematyczny (symbole i figury),
3. trzecia – materiał językowy (litery i cyfry), najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków.
Nie trzeba więc przerabiać całości materiału, a wybrać interesujące grupy zadań.

W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń multimedialnych z podobnych obszarów:
1. Stałość spostrzegania
2. Spostrzeganie figury i tła
3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Pamięć wzrokowa
7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja).

Przetestuj DEMO.

W drugiej części pakietu (programie mTalent Percepcja słuchowa) wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych:
1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
2. Zabawy dźwiękami
3. Cechy dźwięku
4. Sekwencje i rytmy
5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone
6. Analiza słuchowa
7. Synteza słuchowa
8. Słuch fonemowy
9. Rymy
10. Zagadki
11. Koordynacja słuchowo- wzrokowo-ruchowa

Przetestuj DEMO.UWAGA !
Jeśli chcesz zobaczyć działanie zestawu w praktyce umów się na darmową prezentację.
kontakt.

21000,00 zł
brutto

Otrzymałeś dofinansowanie ?

     Sprawdź co dalej

 

Free Joomla! templates by Engine Templates