Złóż wniosek w programie "Aktywna tablica"


Zgodnie z informacją publiczną mieszczącą się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wybrane palcówki edukacyjne w Polsce mają prawo ubiegać się o dotację w wysokości do 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych objętych programem "Aktywna tablica".


Kto może się ubiegać o środki?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
- szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
- publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.


Ważne terminy
W roku 2018 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia  br., a organy prowadzące do wojewodów  – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja  br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br."Aby otrzymać dotację należy wypełnić wniosek uzupełniając kolejne informację w tabelach. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy przy wypełnieniu wniosku prosimy o kontakt.

 

Pobierz wniosek
 

Poniżej przedstawiamy film z komentarzem dotyczącym programu "Aktywna tablica" oraz instrukcją wypełnienia wniosku o dotację.

 

Free Joomla! templates by Engine Templates